Signex - dopravní značení  

Naše služby:

Realizace projektového zakreslení dopravního řešení dle „Zásad“ pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, převážně v působnosti v Brně a Jmk, vč. „vyjádření“ DI Policie ČR a „ Stanovení“ MMB, souhlas ŘSD a stanovení Jmk.

Po dohodě s Vámi náš projektant, popř. mistr, přijede k Vám na stavbu, parcelu, komunikaci, do Vašeho areálu, kde se společně dohodne a poradí Vám, co přesně je třeba zabezpečit, označit. Poté Vám projektant vypracuje návrh řešení dopravního značení na míru i s výše uvedeným vyjádřením.

Částečné a úplné uzavírky na pozemních komunikacích, tj. chodníky, obecní, městské komunikace, silnice, rychlostní komunikace i dálnice aj., v převážně v působnosti Jmk.
Po předchozím povolení úřady a policie ČR lze přistoupit k samotné realizaci uzavírky. Na základě dohody s mistrem Vám značení přivezeme a nainstalujeme. Po dobu akce se postaráme o celkovou údržbu značení, výměnu akumulátorů a v případě vandalství či krádeží, Vám značení obnovíme. Zajišťujeme i instalaci světelných zařízení a světelné signalizace (dočasné semafory, soupravy světel) pro částečné i úplné uzavírky. Po dokončení akce značení demontujeme a odvezeme.

Půjčovna přechodného dopravního značení přímo v areálu firmy vč. dopravních plotů.

Trvalé dopravní značení vč. „Stanovení“

  • na všech komunikacích a při realizaci nových komunikací
  • značení areálů firem vč. řešení a vyhrazení parkovacích ploch
  • výměna, obnova starých, znehodnocených značek a zařízení za nové, oprava stávajícího značení
  • vyhrazená parkovací místa tj. řešení, realizace značky s podtabulkou a textem Vaší firmy a počtem vozidel, vodorovné značení parkovacích míst, sklopné uzamykatelné sloupky, lepení reflexních „dopravních knoflíků“ na rampách, stop-car zarážky vozidel atd.

Prodej dopravního značení

Vodorovné dopravní značení vč. „Stanovení“

  • při použití schválených materiálů a barev pro pozemní komunikace v ČR

Osazování, montáže plastových směrových ukazatelů a retardérů, vodících tlumičů nárazu a pružných výstražných majáků na křižovatkách i rychlostních komunikacích.

Osazování dopravních zrcadel a jiných dopravních zařízení

Doplňková práce na řezacím plotru, tj. obnova textů a symbolů na dopravním značení